Cinsellik Sorunları

ANTALYA CİNSEL TERAPİ MERKEZİ

Ağrılı Cinsel İlişki (Disparoni)

Cinsel Sorunlar Resim 1Disparoni cinsel ilişkinin ağrılı olasıdır. Ağrı vajen girişinde hissediliyorsa sebep daha çok uyarılma eksikliği, hafif bir vajinismus durumu, vajinal enfeksiyon ve bartolin kisti olabilir. Ağrı cinsel birleşmenin süresi uzadıkça azalıyor yada kayboluyor ise uyarılma eksikliği en çok düşünülmesi gereken nedendir. Çünkü cinsel birleşmenin süresinin uzamasıyla cinsel uyarılma arttıkça vajinal ıslaklıkta artar, vajen kasları gevşer ve ağrı azalır kaybolur. Ağrı derin penetrasyonla artıyorsa sebep olarak enfeksiyon, rahim ve yumurtalık hastalıkları, endometriyozis düşünülür. Bu durumlarda ağrı cinsel birleşmenin süresinin uzaması ile azalmaz aksine artar.

Cinsel İlgi ve İstek Kaybı

Cinsel ilgi ve istek azlığı için inhibe olmuş cinsel istek ve libido azalması gibi terimler kullanılabilir. Kadınlar tarafından  yapılan başvurular arasında en yaygın rastlanan yakınma türüdür. Yapılan çalışmalarda tüm yaş gruplarındaki kadınlardan %30-40′ında cinsel ilgi ve istek kaybı görülmüştür. Ülkemizde bu oranın daha fazla olduğu düşünülmektedir.  Cinsel ilgi ve cinsel istek kadınlar arasında geniş bir aralık içinde farklılıklar gösterebilir. Bir kadında cinsel ilgi ve isteğin azaldığını saptayabilmek için daha önceleri hangi düzeyde olduğunu bilmek gerekir. Eğer sorun baştan beri varsa birincil cinsel istek kaybıdır. Daha sonra oluşmuşsa ikicildir.

Birincil cinsel ilgi azalması ve istek bozukluğunun nedenleri arasında olumsuz erken yaşam deneyimleri ve cinsellikle ilgili olumsuz düşünceler daha önemli bir etken olurken daha yaygın olarak görülen ikincil cinsel ilgi ve istek bozukluklarında evlilik içi sorunlar ve partnerle devam eden cinsellik dışı ilişkinin olumsuz niteliği daha önemli bir etken olmaktadır. İkincil cinsel ilgi azlığı ve cinsel istek bozukluğu geçirilmiş bir depresyon atağını ya da doğum gibi fizyolojik bir olayı izleyerek de ortaya çıkabilir. Geçirilen  pelvik enfeksiyon, kronik hastalıklar  yada bazı ilaçların kullanımı da cinsel istek kaybına neden olabilir. İkincil cinsel ilgi ve cinsel istek azlığının nedenlerinden biride cinsel bıkkınlıktır. Çiftin cinsel yaşamının tamamen rutinleşmesi bıkkınlığa neden olabilir. Bu durum cinsel terapilerle düzeltilebilir.

Cinsel ilgi ve isteğin düzeyi yalnızca cinsel partnerle ilişkiye girme sıklığına bakılarak anlaşılmaz. Cinsel istek azalması biçiminde bir yakınma söz konusu olduğunda kadının matürbasyon yapma sıklığı, cinsel partneri dışındaki  olan ilgisi ve spontan olarak kurduğu cinsel hayal ve düşüncelerinin de araştırılması gerekir.

Cinsel Sorunlar Resim 2Azalmış cinsel ilgi ve isteğin kadının kendisi tarafından hangi oranda sorun edildiğinin anlaşılması da önemlidir. Bazen kadın böyle bir sorunun çözümünü kendisinden çok cinsel partneri için istiyor olabilir. Başka bir deyişle aslında kendisi cinsel ilgi düzeyinden hoşnuttur.  Ancak bunu değiştirmeyi yalnızca eşini memnun edebilmek için istiyordur. Bu durumların anlaşılması tedavi yönündeki gerçek motivasyonun belirlenmesi yönünden önem taşır.

Bazı çiftlerde eşlerin cinsel ilgi ve istekleri birbirlerinden oldukça farklı düzeylerde olabileceğinden, eşlerden birinde örneğin kadında göreceli bir cinsel ilgi ve istek azlığından söz ediliyor olabilir. Bu gibi durumlarda kadın çoğu kez eşinin ısrarlı tutumları nedeniyle tedaviye başvurur.

Cinsel ilgi ve istek azlığı kadında iki farklı biçimde seyreder. Bir grup kadının cinselliğe yönelik spontan ilgi ve isteği azdır. Bunlar cinsel yakınlaşma ve cinsel aktivitenin başlatılmasında sorumluluk almazlar. Ancak eşleri kendilerini cinsel olarak uyardıklarında cinsel ilgi ve istekleri ortaya çıkar ve bu gruptaki kadınlarda genellikle cinsel uyarılma ve orgazm sorunu görülmez. Bir grup kadın ise eşlerinin kendilerini cinsel yönden uyarabilme yönündeki tüm çabalarına karşın ilgi ve istek artışı hissetmezler ve bu grup kadınlarda genellikle cinsel uyarılma ve orgazm sorunu da cinsel istek azlığına eşlik eder.

Cinsel ilgisi az olan partner genellikle kendisini yetersiz hissetmekte ve zaman zaman eşinin başkalarıyla cinsel ilişkiler yaşadığını düşünebilmektedir. Bu durum bazen aşırı şüphecilik ve yatkın kişilerde paranoid durumlara neden olabilir. Aynı şüphe bazen aksi yönde olabilir ve cinsel isteği fazla olan eş, partnerinin kendisi dışındaki kişilerle sürdürdüğü cinsel ilişkiler nedeniyle sevişme isteğinin kalmadığını düşünebilir.

Cinsel ilgi kaybı ve cinsel istek azlığı ile başvuran hastadan öncelikli olarak detaylı bir hikaye alınır. Fizik muayeneye ek olarak ayrıntılı bir pelvik muayene yapılmalıdır. Sonrasında sebebe yönelik cinsel terapiler ve evlilik terapileri ile yüz güldürücü sonuçlar alınabilmektedir.

Cinsel Uyarılma Bozuklukları

Cinsel uyarılma bozukluğu cinsel işlevin uyarılma evresinde oluşması beklenen fizyolojik değişikliklerin oluşmaması ile kendini gösteren bir bozukluktur. Uyarılma evresinde normalde genital organlara giden kan akımındaki artış vajinal büyüme ve ıslanmaya neden olur. Cinsel uyarılma bozukluğu da tüm cinsel uyarma ve uyarılma çabalarına karşın bu fizyolojik değişiklikler oluşmamakta ve kadın uyarılma ile ilgili duyumları alamamaktadır. Bu bozukluk sıklıkla cinsel ilgi kaybı ve istek azlığına eşlik ettiğinden tek başına nadiren ortaya çıkar. Ancak doğum sonrası ve menopoz dönemindeki hormonal değişiklikler cinsel uyarılmaya verilen normal vajinal yanıtları bozabildiğinden bu gibi durumlarda cinsel uyarılma bozukluğu ilgi ve istek kusuru olmadan da ortaya çıkabilmektedir.

Orgazm Bozuklukları

Orgazm bozukluğu orgazm olamama yada orgazm eksikliği olarak ta ifade edilir. Orgazm genital bölge etrafındaki kasların ve genital organların ritmik kasılmalarıyla hissedilen zevkin doruk noktası, çarpıntı solunum değişiklikleri ve cinsel gerilimin rahatlaması olarak tanımlanır. Orgazm bozuklukları toplumda %30-40 olarak görülür.

Orgazm olamama bazen kadın tarafından önemli bir sorun olarak algılanmasa bile eşi için daha önemli bir sorun olabilmektedir. Kadınlar her cinsel birleşmede orgazm gereksinmesi duymasalar bile partnerleri bunu gerekli görebilmekte ve eşlerini kendi istekleri dışında tedavi için getirebilmektedirler. Böyle bir tutumun temelinde orgazm olmayan kadından çok orgazm etmeyi beceremeyen erkek sendromu yatıyor olabilir. Erkeğin bu tutumu kendi performans ve başarı kaygısını ortadan kaldırmaya yönelik bir çabanın işareti olabilir ve bu tür bir davranış kadının cinsel aktivitelerden alacağı zevki de olumsuz yönde etkileyebilir.  Olay kısır bir döngü içine girer, bu aşamada bir uzmandan yardım alınmalıdır.

Orgazm bozukluğu ele alınırken birincil veya ikincil ayırımı yapılmalıdır. Birincil orgazm bozukluklarında kadın ilk cinsel deneyiminden başlayarak orgazm olamamaktadır.  İkincil orgazm bozukluklarında ise sonradan oluşan orgazm olamama durumu vardır.

Orgazm bozukluğu ile başvuran hastanın öncelikli olarak fizik muayenesi ve pelvik muayenesi yapılır. Neden olabilecek kronik hastalıklar ve kullanılan ilaçlar sorgulanır. Bazı davranış tedavileri, cinsel terapiler ve evlilik terapileri ile sorun çözülmeye çalışılır.

 

Jin Dr Funda Yazıcı Erol

 Antalya Cinsel Terapi Merkezi

© Copyright 2013 Op Dr Funda Yazıcı Erol, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Antalya. İş bu sitenin tüm hakları saklıdır.